WiSA II

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 5 514 150 kronor
Projektets löptid december 2007 - december 2010
Status Avslutat

Externa länkar