WiPOX

Diarienummer 2007-02202
Koordinator TeliaSonera Sverige Aktiebolag - TeliaSonera Sverige AB - Farsta
Bidrag från Vinnova 230 000 kronor
Projektets löptid augusti 2007 - maj 2013
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.karolinska.se/wipox