WiPOX

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Medicinsk Teknik
Bidrag från Vinnova 2 888 800 kronor
Projektets löptid augusti 2007 - maj 2013
Status Avslutat

Externa länkar