Wingquist Laboratory VINN Excellence Centre Fas2

Diarienummer 2009-01858
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - mars 2012
Status Avslutat