WIMAXimum

Diarienummer
Koordinator Aptilo Networks AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03713

Statistik för sidan