WIMAXimum

Diarienummer 2008-03713
Koordinator Aptilo Networks AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.aptilo.com