WILATI+, WIreless interference-Limited high-throughput Access Technologies and applicatIons

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 4 638 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01980

Statistik för sidan