Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

White Paper: Urban Europe Mobility as a Service

Diarienummer
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 299 982 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att ta fram ett white paper för JPI Urban Europe och dess F&I strategi inom området Mobilitet som en Tjänst. Den slutgiltiga white papret levererades till JPI Urban Europe på 27 april 2018.

Långsiktiga effekter som förväntas

White papret har presenterats till experter och intressenter på en workshop i Helsingfors i November 2017 samt på TRA-konferensen i Wien i April 2018. Den slutgiltiga white papret levererades till JPI Urban Europe på 27 april 2018.En policy brief kommer dessutom skapas av JPI Urban Europe, baserat på paprets innehåll.

Upplägg och genomförande

Analysen gjordes utifrån en enkätstudie med 36 respondenter från 10 europeiska länder samt en literaturstudie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02401

Statistik för sidan