Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

WAVE-integration i V2X-funktionalitet - WV2X

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94141 PVD
Bidrag från Vinnova 1 045 837 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat
Slutrapport 2014-05572eng.pdf(pdf, 1235 kB) (In English)

Syfte och mål

FFI-projektet ´WAVE-integration till V2X-funktionalitet´ (WV2X) har uppfyllt de uppsatta målen vid projektstart. Projektets mål har adresserat de övergripande FFI-målen ur ett basteknologi-perspektiv. Genom forskning som leder till utveckling av nya koncept och innovationer för trådlös kommunikation mellan fordon (V2V) och mellan fordon och infrastruktur (V2I), tillsammans kallat V2X skapas förutsättningar för utveckling av nya funktioner primärt inom områdena Aktiv Säkerhet och på sikt Autonom Körning i framtida fordon. Projektet WV2X utgör ett bidrag till detta.

Resultat och förväntade effekter

De tre projektpartnerna (Volvo Cars, Actia och Kapsch) har fått djupare förståelse om IEEE WAVE inklusive likheter och skillnader jämfört med ETSI ITS-G5. Projektet tagit fram gemensamma specifikationer för WAVE och ITS-G5, implementerat en prototyp med dual protokollstack och verifierat prototypen i laboratoriemiljö. I december 2016 meddelade NHTSA att man nu på allvar har initierat processen att lagstifta om V2V enligt WAVE i USA. Tack vare WV2X-projektet är parterna väl förberedda inför utveckling av framtida V2X produkter och lösningar enligt WAVE-standarden.

Upplägg och genomförande

Projektet strukturerades i följande arbetspaket (WP): WP 0: Project Management (VCC) WP 1: Requirements and Use Cases (VCC) WP 2A: WAVE System design and implementation for retrofit solution (Kapsch) WP 2B: WAVE Implementation for future vehicles (Actia) WP 3A/3B: Verification of WAVE in laboratory environment retrofit solution/future vehicles (Kapsch/Actia) Projektledningen baserades på månatliga rapporter och möten i projektteamet, möten med ledningsgruppen, workshops, och projektseminarier. Detta upplägg och genomförande fungerade mycket bra i projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05572

Statistik för sidan