VVP - bearbetning av rapport

Diarienummer 2009-00472
Koordinator InterCare Connexion AB
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - oktober 2009
Status Avslutat