VVP - bearbetning av rapport

Diarienummer
Koordinator InterCare Connexion AB
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00472

Statistik för sidan