VoIP klient till OSE på mobiltelefoner

Diarienummer 2008-03732
Koordinator OptiMobile AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar