VoIP klient till OSE på mobiltelefoner

Diarienummer
Koordinator OptiMobile AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03732

Statistik för sidan