VMLPD - Verktyg och metoder för Lean Produktutveckling

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 403 000 kronor
Projektets löptid februari 2006 - februari 2009
Status Avslutat