ViVac (förhandlingsbidrag)

Diarienummer
Koordinator Viscogel AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00959

Statistik för sidan