ViVac (förhandlingsbidrag)

Diarienummer 2010-00959
Koordinator Viscogel AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2010
Status Avslutat