Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Visuell Produktion - utveckling och drift av komplexa tillverkningssystem

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 375 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att öka effektiviteten inom utvecklingen av komplexa produktionssystem, vilket är uppnått. Målet har varit att använda befintliga tekniker för visualisering för att skapa ett sammansatt system och systematiskt arbetssätt. Genom att använda de verktyg som har utvärderats inom projektet, kan experter inom produktionsutvecklingsprojekt få ett bättre diskussions- och beslutsunderlag, både för individuellt arbete som inom en arbetsgrupp.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat på stor potential för 3D laser scanning som metod att skapa noggranna och fotorealistiska virtuella fabriksmodeller. Användningsområdena för sådana modeller är många, där fokus främst har varit mot layoutplanering av fabriker. Genom att använda verklighetstrogna modeller har det visat sig att fler personer kan ta del av informationen och därmed fungera som ett bra diskussionsunderlag där olika lösningar enkelt kan utvärderas. Det leder i slutänden till att fler problem kan upptäckas och lösas tidigare i utvecklingsfasen, vilket sparar både tid och pengar.

Upplägg och genomförande

Utgångspunkten har varit att hitta och använda ny, men tillräckligt mogen och användbara, teknologier för visualisering inom produktionsutveckling. Tre industriella fallstudier har genomförts, vilka ligger till grund för resultatet. Studierna har på olika sätt utvärderat hur 3D laser scanning kan bidra till visualisering av fabriksmiljöer. För att visa och analysera alternativa produktionstekniska lösningar har den scannade modellen modifierats och kompletterats med CAD-modeller och simulering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01230

Statistik för sidan