Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Visualisering av luftkvalitetsmätning med hjälp av sensorer

Diarienummer
Koordinator REQS System AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi genomför just nu Projekt- "IoTs möjligheter till bättre besiktningar och kontroller". I ett antal Pilotprojekt i olika typer av byggnaderär målat att med hjälp av sensorer kopplat till den senaste utvecklingen inom IoT, förbättra kvaliteten och effektiviteten på utförda kontroller och besiktningar med avseende på ventilation och luftkvalitet. I detta projekt har vi utvecklat ett Visuellt gränssnitt som visar aktuella mätdata från installerade sensorer samt ger oss möjlighet att se historiska data från sensorerna.

Resultat och förväntade effekter

Det visuella gränssnittet visar aktuella mätdata från installerade sensorer samt ger oss möjlighet att se historiska data från sensorerna. Vyer på övergripande nivå samt på detaljnivå ingår. Molnlösningen kopplat till visualiseringen ger oss möjlighet att framöver samla data från andra tekniska installationer kopplat till besiktningar och kontroller i fastigheter och byggnader. Det övergripande målet är att kunna visualisera, hur våra byggnader mår. Vi avser att väga in resultat från besiktningar, kontroller och kontinuerliga övervakningssystem.

Upplägg och genomförande

Styrgrupp: Huvudprojektet (IoTs möjlighet till bättre besiktningar och kontroller) har en styrgrupp bestående av representanter från LOCUM, Stockholm Stad, Vasakronan, SISAB och Förvaltaren. Projektledare för huvudprojektet har avrapporterat kontinuerligt till styrgruppen. Projektgrupp: Ett team bestående av i 1 st projektledare/scrum master,1 st systemarkitekt, 1 st UX design, 1 st Front end utvecklare samt 2 st backend utvecklare. Referensgrupp: Deltagarna i Styrgruppen har från respektive företag utsett personer som deltagit i referensgrupp för Projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 november 2017

Diarienummer 2017-05187

Statistik för sidan