Visual Analytics for Mobile Communication Networks

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - september 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02950

Statistik för sidan