VISAS - Volvos Infotainment Stödjer Autolivs Säkerhet

Diarienummer 2005-02564
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 94000, PV32
Bidrag från Vinnova 12 930 000 kronor
Projektets löptid januari 2006 - augusti 2008
Status Avslutat