VISAS - Volvos Infotainment Stödjer Autolivs Säkerhet

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 94000, PV32
Bidrag från Vinnova 12 930 000 kronor
Projektets löptid januari 2006 - augusti 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02564

Statistik för sidan