Virusbindande cellulosafilter för luftrening, andningsskydd och diagnostik

Diarienummer
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - oktober 2008
Status Avslutat