Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Virusbindande cellulosafilter för luftrening, andningsskydd och diagnostik

Diarienummer
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - oktober 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02768

Statistik för sidan