Virtuell verifiering av tillverkningsoperationer med hjälp av sekventiell bakåtsimulering

Diarienummer 2009-03947
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2010
Status Avslutat