Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Virtuell simulering för nyskapande utbildning och kvalitetssäkring av räddningstjänstens ledningsfunktioner

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - oktober 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovationer i krisens spår
Ansökningsomgång Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte med projektet är att öka tillgänglighet, kvalitet och hållbarhet av räddningstjänstutbildning genom att helt förnya utbildning och examination av praktiska moment med virtuell simulering. Detta projekt har ambitionen att bli vägledande för hur framtidens fortbildning av räddningstjänst i kommunal regi ska se ut. Räddningstjänsterna i Skaraborg är först i Sverige med att på kommunal nivå erbjuda virtuell simulering för utbildning och kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonal. Under 2021 har över 100 styrkeledare i Skaraborg tränats med stöd av virtuell simulering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med virtuell simulering kan fler räddningsledare kompetensutveckla sig på ett mer flexibelt sätt, genom att träna en större variation av scenarier, oftare, och i kortare pass. Under 2021 har sju instruktörer lärt sig att framgångsrik tillämpa virtuell simulering. Från 2022 blir virtuell simulering integrerad i linjeverksamheten och kommer varje år över 100 styrkeledare tränas med virtuell simulering. Forskarna och räddningstjänsten kommer de närmaste år att fortsätta förnya utbildningarna genom att tillämpa virtuell simulering för mer komplexa typer av övningar.

Upplägg och genomförande

Sju instruktörer deltog i en utbildning (40 timmar) och har därefter själv tränat att använda virtuell simulering. Instruktörerna har också lärt sig att själv utbilda fler instruktörer. En långsiktig förankring har realiserats genom att förbundsdirektörer, politiker och personalen har testat träning med virtuell simulering, och de nya övningssätt är nu en integrerad del av utbildningen och finansieras av organisationerna själva. Forskare har kartlagd kritiska förmågor som instruktörer ska utveckla (som kommer publiceras) och identifierat nya forskningsmöjligheter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 april 2022

Diarienummer 2020-03859

Statistik för sidan