Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VIP-PA, Visualisering av patientcentrerade process- och affärsmodeller inom vård och omsorg

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00786

Statistik för sidan