Vinster för miljö, resursanvändning och ekonomi med ny avancerad teknik för kylning av metaller

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Gävle - Akademin för Teknik och Miljö
Bidrag från Vinnova 3 900 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Projektets syfte är att bygga och organisera en testbädd som möjliggör att tillämpning inom kylning av metaller med impinging jet teknik kan utvecklas, testas och anpassas till olika industriella tillämpningar. Målet är att testbädden blir ett verktyg för industrins utveckling av metalliska material och komponenter med förbättrade prestanda, liksom ett stöd för företag som konstruerar och bygger industriella produktionsutrustningar för kylning av metaller.

Förväntade effekter och resultat

Impinging jet-tekniken (IJT) kan ge effekter i många avseenden. IJT öppnar för att framställa mer kvalificerade stål, vilket ger konstruktioner med högre prestanda, lägre vikt, längre livslängd och minskade underhållsbehov. Detta sparar råvaror, energi och kostnader samt öppnar möjlighet för att ta vara på restenergi. Testbäddsprojektets kommer att identifiera och sortera fram de områden som har störst potential för tillämpning av IJT. I testbäddens affärsidé ligger också att bli plattform för nya företag som kan komma att bildas och som arbetar med kunskapstjänster.

Planerat upplägg och genomförande

Testbädden (TB) är en plattform för att testa nya kylningskoncept med en fysisk utrustning. Företagen är beställare som lägger uppdrag i TB. I TB ingår företag som har rätt profil för att genomföra detta. I TB medverkar HiG, LiU och 9 företag. En styrgrupp kommer att tillsättas. Operativt kommer TB att ledas av prof Moshfegh. Juridisk kompetens och resurser med erfarenhet av att bygga och organisera testbäddar kommer att upphandlas. TB består av 4 arbetspaket: Organisation, drift, och ägande, Affärsmodell och marknad, Utveckling av arbetsrutiner, Miljönytta och tillväxtpotential.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 april 2020

Diarienummer 2017-02281

Statistik för sidan