Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinster för miljö, resursanvändning och ekonomi med ny avancerad teknik för kylning av metaller

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Gävle - Akademin för Teknik och Miljö
Bidrag från Vinnova 3 900 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2021
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål är en testbädd bestående av bred samlad kompetens och fysiska testutrustningar för att utreda, utforma, testa och utvärdera nya kylkoncept som banar väg för industriell tillverkning av metalliska produkter och komponenter med förbättrade egenskaper och med minskad förbrukning av energi och ändliga råvaror i tillverkningsprocessen. De fysiska testutrustningarna är nu installerade, kompetens och resurser för mätningar and numeriska beräkningar är uppbyggda, och verksamheten har med goda resultat testats i samarbete med partnerföretagen.

Resultat och förväntade effekter

Den testverksamhet som genomförts i projektet har verifierat att en kylning av metaller som styrs med hög precision kan ge produkter med förhöjda prestanda optimerade för de krav som ställs i olika specifika tillämpningar. Erfarenheten av verksamheten är att kyltekniken kan anpassas för ståltillverkande industri, tillverkare av andra metaller, smedjor, gjuterier, och för verkstadsindustrins tillverkning av komponenter. Projektet har därmed lagt grunden för en verksamhet som har stor potential att successivt vidgas till ett mycket stort spektrum av tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis hade arbetet starkt fokus på att skapa en fungerande testorganisation omfattande både utrustningar och kompetenser. Uppbyggnaden av industriella samarbeten var inledningsvis fokuserat på svensk stålindustri, vilket var den bransch där idén om utveckling av kyltekniken föddes. Stegvis har arbetet sedan inriktats mot att stärka och vidga kompetensbasen, vässa testutrustningarna, och vidga de industriella kontakterna. Målet i det fortsatta arbetet är att vidga testbäddens marknad mot successivt allt fler branscher och tillämpningsområden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 januari 2022

Diarienummer 2017-02281

Statistik för sidan