vinnväxt 2005 - Smart Textiles

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Textilhögskolan
Bidrag från Vinnova 22 750 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - september 2011
Status Avslutat

Externa länkar