VINNVÄXT 2005 - Framtidens Bioraffinaderi

Diarienummer
Koordinator Processum Biorefinery Initiative Aktiebolag - Processum Biorefinery Initiative AB
Bidrag från Vinnova 13 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - september 2011
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00944

Statistik för sidan