Vinnväxt - Innovation i Gränsland Fortsättningsansökan 2007-01-01--2010-06-30

Diarienummer 2007-00486
Koordinator SKÅNES LIVSMEDELSAKADEMI
Bidrag från Vinnova 32 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - juni 2010
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.innovationigransland.se