Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnova-JST symposium i Tokyo 13 juni 2018

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Presentation gavs om projektet "Robotic assistive device with multi-grip tools and vision system for frail elderly´s independent life" i seminarium organiserad från Svensk ambassaden. Flera olika möte hölls med våra japanska parter.

Resultat och förväntade effekter

Seminarium organiserad från Svensk ambassaden ökade möjligheter att skapa nya kontakter med japanska aktörer. Som utfall från vår möte med våra japanska partners, kunde vi föra projektet framåt.

Upplägg och genomförande

Den 13:e juni gavs presentation om "Robotic assistive device w ith multi-grip tools and vision system for frail elderly´s independent life" i seminarium organiserad från Svensk ambassaden. Den 14:e juni deltagit studiebesök i Paramount Bed organiserad från JST. Mellan 11:e - 15:e juni, deltagit flera olika möte med våra japanska partner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 maj 2018

Diarienummer 2018-02497

Statistik för sidan