Vinnova-JST symposium i Tokyo 13 juni 2018

Diarienummer 2018-02497
Koordinator Karlstads universitet - Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Inom projektet ” Robotic assistive device with multi-grip tools and vision system for frail elderly´s independent life” är vi inbjudna till ett symposium i Tokyo som vi gärna vill delta i. Dessutom har vi planerat in fler projektmöten under veckan med syfte att föra projektet framåt. Deltagare från “Robotic assistive device with multi-grip tools and vision system for frail elderly´s independent life” är Jorge Solis och Ann-Louise Lindborg.

Förväntade effekter och resultat

Vi anser det viktigt att vi kan syna på en bredare perspektiv i Japan för att öka möjligheterna till ny kontakter med japanska aktörer. Utifrån vår möte med våra japanska parter, anser vi viktig att föra projektet framåt.

Planerat upplägg och genomförande

Vi har planerad flera möte under en vecka inom olika delar av projektet i Tokyo med japansk parter. Vi kommer att presentera om våra projekt i seminarium organiserad från Svensk ambassaden och har vi anmält till en studiebesök organiserad från JST.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.