Vinnova-JST symposium i Tokyo 13 juni 2018

Diarienummer 2018-02494
Koordinator CAMANIO CARE AB (PUBL) - Camanio Care AB
Bidrag från Vinnova 13 939 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Resan till Japan för att högtidlighålla 150 år av utbyte mellan Japan och Sverige var lyckad. Presentationen genomfördes väl.

Resultat och förväntade effekter

Det var givande att höra om de andra projekten inom programmet och att prata med deltagarna vid representationen på ambassaden.

Upplägg och genomförande

Presentationen var väl genomarbetad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.