Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnova-JST symposium i Tokyo 13 juni 2018

Diarienummer
Koordinator CAMANIO CARE AB (PUBL) - Camanio Care AB
Bidrag från Vinnova 13 939 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Resan till Japan för att högtidlighålla 150 år av utbyte mellan Japan och Sverige var lyckad. Presentationen genomfördes väl.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det var givande att höra om de andra projekten inom programmet och att prata med deltagarna vid representationen på ambassaden.

Upplägg och genomförande

Presentationen var väl genomarbetad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-02494

Statistik för sidan