VINNMER national qualification

Diarienummer 2010-00979
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin
Bidrag från Vinnova 904 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning VINNMER national qualification
Ansökningsomgång VINNMER national qualification 2010-04-08