VINNMER national qualification

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin
Bidrag från Vinnova 904 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - december 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00979

Statistik för sidan