VINNMER Marie Curie international qualification, Kirsty Spalding

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 2 746 473 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01188

Statistik för sidan