VINN NU uppföljning 2008-2009

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - januari 2010
Status Avslutat

Externa länkar