VINN-IXC Wireless@KTH

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH
Bidrag från Vinnova 5 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03488

Statistik för sidan