Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VINN Excellence Center Supramolecular Biomaterials - Structure dynamics and properties (SUMO) Etapp 2

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen är at etablera ett tvärvetenskapligt kompetenscentrum för struktur design av övermolekylära biomaterial med skräddarsydda egenskaper. Av specifikt intresse är kontroll av strukturdynamik och samband mellan struktur- och masstransport relaterade till egenskaper som diffusion, svällning, vattenbindning och frisättning

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss excellenta forskningsresultat som kan omsättas i industrirelevanta applikationer och helt nya produkter, som stärker medverkade industriparters konkurrenskraft. Vi förväntar oss också att genom ett unikt tvärvetenskapligt samarbete etablera en internationellt erkänd forsknings plattform för supramolekylära strukturer med skräddarsydda egenskaper.

Upplägg och genomförande

Uppläggningen finns beskriven i verksamhetsplanen för etapp 2. Den beskriver centrats långsiktiga målsättning, ledningsstruktur, forskningsplan , forskare, doktorander, industripartners, kommunikationsplan samt mått på centrats produktivitet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00643

Statistik för sidan