Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

VINN Excellence 2003 (SMFs deltagande i ECO2) - inbjudan tre mindre företag

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 3 699 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - september 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Sensor och aktuator integration i fordon har identifierats som en möjliggörare för framtida energieffektiva fordon. Ett exempel är ”Cockpit of the Future” där nya kontrollgränssnitt och aktiva system kan leda till säkrare och energieffektivare fordon. Inom projektet har Creo Dynamics AB, ElitKomposit AB och Yovinn AB arbetat med integration av piezoelektriska och piezoresistiva sensorer i kolfiberarmerade kompositmaterial. Projektet levererade 3 demonstratorer med tillämpningar inom aktiv vibrationsdämpning, lastövervakning och defektdetektering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projektet utvecklades en innovativ process för tillverkning av ett elektriskt gränssnitt mellan inbyggda sensorer och kontrollenhet. Gränssnittet är i form av ett kontaktdon designad för att integreras kompositmateriaet och att ingå i härdningsprocessen. Detta tillämpades i tre demonstratorer: ett nätverk av töjningsgivare i form i ett ”smart-golv”, piezoelektriska sensorer för vibrationsmätning i fordonspaneler , piezoelektriska aktuatorer för ljudgenerering i strukturpaneler och en smart panel för aktiv kontroll av ljudtransmission genom denna.

Upplägg och genomförande

Projekts struktur och mål definierades av deltagande SME:er och granskades av ECO2 CCGn. Projektets utförande och uppföljning under CCG möten och workshop var en viktig avstämningspunkt för SME parterna. Projektet led till en ökad kunskap för alla tre SME inom sensorintegration. Demonstratörer spelar nu en viktigt roll i parterna kommunikation med sina respektive marknader för att diskutera potentiella industriella tillämpningar av teknologin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03804

Statistik för sidan