Vilken roll spelar klockproteinet EARLY BIRD i reglering av växters stressresponser?

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för fysiologisk botanik
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - oktober 2014
Status Avslutat