Viktoptimering av chassi till framtidens redskapsbarande amfibiemaskin

Diarienummer 2018-02786
Koordinator Right Amphibian Technologies Sweden AB
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

Viktoptimering av maskinens centrala chassilåda genom korrekt utformande av dess geometri samt optimalt användande av höghållfast stål. Niva 1-projektet är en första del i ett större utvecklingsarbete och omfattar verifiering samt viktoptimering av chassits konstruktion och de materialval som krävs for projektets operativa designkriterier. Projektet ska även identifiera och verifiera lösningar samt lätta materialval for att kunna hantera de lastväxlingar och spänningar som uppstår vid körning i svår terräng.

Förväntade effekter och resultat

En förutsättning för att maskinprojektet ska bli framgångsrikt är utformningen av chassit och de materialval som väljs måste sänka vikten med 35 procent for att chassilådan ska hållas inom den identifierade målvikten på 70 kg. För att lyckas med detta krävs ett högt materialutnyttjande och introduktionen av höghållfast stål i konstruktionen.

Planerat upplägg och genomförande

- Geometrisk utformning av komponenter for optimal lastfördelning med minimal mängd material. (6/8-17/8) - Val av lättare material som klarar spänningar och lastväxlingar. (13/8-17/8) - Svetsberedning och efterbehandling för minimal värmepåverkan efter svets. (20/8-24/8) - Laserskärning, svets och efterbehandling av chassiladans prototyp. (27/8-7/9)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.