Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Viktoptimering av chassi till framtidens redskapsbarande amfibiemaskin

Diarienummer
Koordinator Right Amphibian Technologies Sweden AB
Bidrag från Vinnova 124 280 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att genom noggrann materialanvändning och materialval ta fram en chassikonstruktion med bibehållen styrka som ändå är minst 30% lättare än befintliga konstruktioner för motsvarande maskiner.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklingen av ett lättviktsutförande av ett geometriskt föränderligt lättviktchassi till en redskapsbärande har lett fram till en ny utformning av centrum chassi och bärarmar som bättre använder de höghållfasta materialens förmåga att bär last, skäras, svetsas och efter bearbetas. Vår bedömning är att det kommer att ge en produkt till amfibiemarknaden som bättre kommer att klara de krav som kommer från Vattendirektivet och agenda 2030. Samt ge de entreprenörer som kommer att använda maskinen en konkurrensfördel gentemot de som använder andra maskiner på marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med kravställningarna på chassit från drivande frågor av utformningen: Marknads krav. (Entreprenörer, Vattendirektivet, agenda 2030) Utrymmes krav (Hydraulik och drift) Service och underhåll. Tillverkning. Kostnad. Dessa krav har bearbetats med hjälp av specialister på stål SSAB, Hållfasthets beräkningar, geometri MK3D, Tillverkning, svetsning bearbetning Skärås mekaniska.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02786

Statistik för sidan