Videreutveckling av TEM-AFM-sensor

Diarienummer
Koordinator Nanofactory Instruments AB
Bidrag från Vinnova 118 673 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02262

Statistik för sidan