Vidareutveckling av verksamheten vid DTM Intresseföreningen Diplomerade Teknikmäklare

Diarienummer
Koordinator DTM Teknikmäklarnas intresseförening - Intresseföreningen Diplomerade Teknikmäklare
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - november 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04532

Statistik för sidan