Vidareutvecklade resegarantier för en mer attraktiv kollektivtrafik

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Bidrag från Vinnova 1 020 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - mars 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01443

Statistik för sidan