Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vibrationer vid fräsning av Tunnväggiga Aerospacekomponenter (fas II)

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att undersöka bearbetningsmetoden svarvfräsning i kombination med att använda en cellfibrerkeram som verktygsmaterial. Genom att bearbeta vid höga skärhastigheter och matningar kommer den specifika skärkraften minska betydligt. Genom detta minskar också kraften för den påtvungna svängningen som startar vibrationer. Målsättningen är att skapa ett processfönster där keramiska skärmaterial kan användas utan vibrationer vid bearbetning av tunnväggiga aerospace komponenter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets slutmål består av två delar. Skapa processfönster oIdentifiera samt rangordna de faktorer som motverkar användningen av keramiska fräsverktyg vid bearbetning av tunnväggiga detaljer. oKänslighetsanalys av dessa faktorer oFörslag till verktygsval och parameterval, dessa är länkade Utveckla en första matematisk modell för att hantera vibrationsuppkomst vid fräsning av tunnväggiga detaljer.

Upplägg och genomförande

Projektet planeras att genomföras i form av 4 arbetspaket som beskrivs nedan: AP1 (Q3-Q4 2009): Utföra svarvfräsningsförsök på en tunnväggig Aerospace komponent. Där skärkrafter och ljudtryck skall mätas AP2 (Q1-Q2 2010): Utföra tester med nya cellfiberskär med minskad friktion, utveckla simuleringsmodellen för ljudtrycksprediktion. AP3 (Q3-Q4 2010): Parameterstudie beträffande dämpstrukturer i fixtur för att reducera ljudtrycket. AP4 (Q1-Q3 2011): Bygga dämpstruktur med plasma utifrån ett nano-komposit material. Samt utföra verifierade experiment och validering av simuleringsmodellen. Volvo Aeros insatser i detta projekt består av: att tillhandahålla expertis inom produktion och bearbetning av flygmotorkomponenter. att tillhandahålla provobjekt för test med svarvfräsning samt CAD geometri. att leda projektmöten/styrgruppsmöten Högskolans insatser i detta projekt består av: att tillhandahålla expertis inom skärteknik att vara forskningsutförare att medverka i projekt/styrgruppsmöten

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01329

Statistik för sidan