VFU 2009

Diarienummer
Koordinator STATENS INSTITUT F KOMMUNIKATIONSANALYS - Statens institut för kommunikationsanalys, Östersund
Bidrag från Vinnova 310 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00033

Statistik för sidan