Verktygsystem

Diarienummer
Koordinator Intratech AB
Bidrag från Vinnova 1 615 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - januari 2010
Status Avslutat

Externa länkar