Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verktyg för uppströmsanalys - Utveckling

Diarienummer
Koordinator VA SYD - VA SYD, HUVUDKONTOR
Bidrag från Vinnova 860 800 kronor
Projektets löptid juni 2017 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Ett kartbaserat webbverktyg för substansflödesanalys av föroreningar i avloppsnätet har utvecklats. Med verktyget beräknas föroreningsmängder från enskilda områden, och samlat till ett avloppsreningsverk. Det övergripande syftet är att underlätta spårning och kvantifiering av föroreningskällor i avloppsreningsverkens upptagningsområden, för att kunna sätta in väl anpassade åtgärder. Verktyget finns nu i en fungerande första version för Landskrona respektive Malmö. Funktionaliteten kommer succesivt att öka i takt med att ytterligare data läggs in i verktyget.

Långsiktiga effekter som förväntas

Verktyget underlättar beräkningar som behövs för VA-organisationers rapportering till miljömyndigheter och certifieringsorganet Revaq. Verktyget kommer att marknadsföras av Gemit Solutions AB under namnet SourceAnalytics, som ett komplement till verktyget Envomap som används av flera svenska VA-organisationer. Förhoppningen är att fler VA-organisationer ska komma att använda verktyget, vilket bl.a. kommer bidra till standardisering av metodik inom uppströmsarbetet.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i samarbete mellan VA-organisationerna NSVA och VA SYD (problemägare och nyttjare av verktyget), RISE Research Institutes of Sweden (utveckling av beräkningsmodell), samt Gemit Solutions AB (mjukvaruutveckling). En mycket kompetent referensgrupp har varit knuten till projektet. Ett planeringsprojekt, där bland annat verktygets utseende och funktionalitet beskrevs i detalj, har bidragit starkt till ett framgångsrikt genomförande av utvecklingsprojektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2017

Diarienummer 2017-02675

Statistik för sidan