Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verklighetslabbet Urban ICT Arena en frizon för tester av digitaliseringens möjligheter

Diarienummer
Koordinator Länsstyrelsen i Stockholms län
Bidrag från Vinnova 234 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi genomförde en förundersökning om att bygga ett verklighetslabb, en "frizon" i Kista där företag kan testa ny teknik utan rättsliga eller juridiska hinder. Intervjuer och skrivbords-benchmarking hjälpte oss att definiera utmaningen och gå tillbaka till problemets rot, kontextualisera och begränsa det. Detta gav oss en bas där vi utvecklade lösningar på hur man orkestrerar ett verklighetslabb. Den växande internationella vågen av Policy Labs stärkte vår målbild och handlingsplan. Vi är beredda att gå vidare och kommer att ta ett nästa steg oavsett utfall i denna ansökan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi byggde vår lösning på Urban ICT Arena och beslutade att fokusera på lösningar kring "Smart och Connected Sustainable Cities och IoT" - ett område som skriker efter experimenterande. Osäkerhet gör att företagen försenar innovationsaktiviteter, medan flexiblare regelverk skulle kunna stimulera innovation. Detta förutsätter dock en stärkt innovationskultur inom stat, region och kommun. Det finns också ett behov av att hjälpa företag att navigera i det juridiska landskapet, eftersom de ofta misstolkar förordningar och avskräcks från experimenterande.

Upplägg och genomförande

I ett första steg genomförde vi en desktop-stúdy för att måla landskapet. Vi sökte relevanta initiativ över hela världen, liksom aktuell forskning kring kopplingarna mellan regelverk och innovation. I ett andra steg samlades kvalitativa data via intervjuer. Vi intervjuade den nederländska regeringen på deras Green Deals-initiativ, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, KTHs integrerade transportforskningslaboratorium, Länsstyrelsen och Nobina Technology. Detta hjälpte oss att identifiera möjligheterna och hindren för att bygga ett verklighetslabb.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04882

Statistik för sidan