Verkliga operationstider för optimering av produktion

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - mars 2011
Status Avslutat