Verifikation av säkerhetskritisk programvara för flygtrafikledning mha lättrörliga processer

Diarienummer 2009-01341
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 4 800 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juni 2014
Status Avslutat