Verifieringsstudie handhållen ögontrycksmätare

Diarienummer
Koordinator BioResonator AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03838

Statistik för sidan