Verifieringsstudie handhållen ögontrycksmätare

Diarienummer
Koordinator BioResonator AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2011
Status Avslutat