Verifiering Eletric Rescue Board

Diarienummer
Koordinator Fredrik Falkman Industrial Design Aktiebolag - Fredrik Falkman Industrial Design AB
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - februari 2010
Status Avslutat