Verifiering av system för hjärtpreservation

Diarienummer 2010-00170
Koordinator Igelösa Transplantation Science AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - november 2010
Status Avslutat