Verifiering av system för hjärtpreservation

Diarienummer
Koordinator Igelösa Transplantation Science AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00170

Statistik för sidan