Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verifiering av smart läkemedelsdosett och tillhörande B2B-affärsmodell i klinisk miljö.

Diarienummer
Koordinator PILLOXA AB
Bidrag från Vinnova 544 500 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med projektet har varit tvådelat: (1) Testa responsen för Pilloxa hos patienter med epilepsi (2) Verifiera om Pilloxa kan säljas till läkemedelsbolag genom en B2B modell. Uppfyllelse: Genom projektet har vi kunnat få respons på hur personer med epilepsi upplever att använda Pilloxa samt att verifiera att Pilloxa kan säljas till läkemedelsbolag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vissa patienter uppskattade Pilloxa väldigt mycket, vissa patienter med sämre kognitionsförmåga uppskattade inte Pilloxa i samma utsträckning. Sjukvårdspersonalen ser fortfarande Pilloxa som ett verktyg som verkligen skulle behövas till denna patientpopulation. Parallellt kunde vi verifiera att B2B affärsmodellen kommer kunna skalas upp med läkemedelsbolag.

Upplägg och genomförande

Allt förarbete till studien genomfördes enl. plan. Inkludering av patienter i AP2 gick långsammare än förväntat då färre personer med tillräcklig kognition kunde identifieras av kliniken. Utvärdering i AP3 var tydlig att Pilloxa fungerar bra för patienter med normal kognition men sämre för patienter med mindre kognition än genomsnittet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 maj 2018

Diarienummer 2018-01805

Statistik för sidan