Verifiering av smart läkemedelsdosett och tillhörande B2B-affärsmodell i klinisk miljö.

Diarienummer 2018-01805
Koordinator PILLOXA AB
Bidrag från Vinnova 544 500 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Syfte och malet for projektet ar att verifiera en smart lakemedelsdosett samt tillhorande B2B-affarsmodell i en klinisk miljo. Detta görs genom ett pilotprojekt som görs i samarbete mellan Pilloxa och neurokliniken på Danderyds Sjukhus där Pilloxas smart läkemedelsdosett kommer att användas av personer som har epilepsi. Primärt kommer nöjdhet hos användare och sjukhuspersonal att utvärderas för att se om detta är en produkt som skulle kunna användas i större skala för denna typ av patientgrupp.

Förväntade effekter och resultat

Förhoppningen är att patienter och sjukvårdspersonal ska uppskatta värdet som produkten ger och även kunna underlätta följsamheten till medicinering. Som i sin tur leder till att produkten och B2B-affärsmodellen kan skalas upp för att nå fler i behov utav en sådan här produkt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består utav tre arbetspaket och två aktörer. Pilloxa står för produkten och Neurokliniken på Danderyds Sjukhus för klinisk kompetens och möjlighet till inkludering av patienter i studien. I första arbetspaketet förbereds projektet med att skicka in etikansökan, säkerställa att produkten fungerar för det tänkta terapeutiska området och sätta upp CRF. I andra arbetspaketet använder patienten produkten under ett antal månader för att i sedan tredje arbetspaketet göra utvärdering av projektet samt väg framåt för uppskalning etc.

Externa länkar

Hemsida till företaget

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.