Verifiering av ny teknologi i biologisk läkemedelskandidat

Diarienummer 2017-03573
Koordinator ILYA PHARMA AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juli 2018
Status Beslutat
Utlysning SWElife Steg 2

Syfte och mål

Syftet med samarbetsprojektet är att verifiera ny teknologi i en helt ny typ av biologisk läkemedelskandidat genom att ta kandidaten från TRL 5 till TRL6, och samla nödvändig säkerhetsdokumentation för kliniska försök i fas I. I samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet kommer säkerhetsstudier i större djur samt validering av analysmetoder i produktionsprocessen och vissa delar av att sätta upp produktion på ett GMP-certifierat site att genomföras.

Förväntade effekter och resultat

-Säkerhetsdata på stordjur -Flytt av produktion -Säkerhetsdata för produktionsprocessen -Producerat material

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs som ett klassiskt läkemedelsutvecklingsprojekt i små kunskapsbaserade bolag som är avknoppningar från akademin. I och kring projektet finns kompetens samlad från olika delar och expertisen täcker hela kedjan från molekylär biologi via mikrobiologi och fysiologi till regulatoriska delar, kliniska prövningar , utlicensieringsaffärer samt styrning av bolaget.

Externa länkar

Ilyapharmas hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.