Verifiering av ny teknologi i biologisk läkemedelskandidat

Diarienummer 2017-03573
Koordinator ILYA PHARMA AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2

Syfte och mål

Syftet med samarbetsprojektet är att verifiera ny teknologi i en helt ny typ av biologisk läkemedelskandidat genom att ta kandidaten från TRL 5 till TRL6, och samla nödvändig säkerhetsdokumentation för kliniska försök i fas I. I samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet kommer säkerhetsstudier i större djur samt validering av analysmetoder i produktionsprocessen och vissa delar av att sätta upp produktion på ett GMP-certifierat site att genomföras.

Förväntade effekter och resultat

-Säkerhetsdata på stordjur -Flytt av produktion -Säkerhetsdata för produktionsprocessen -Producerat material

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs som ett klassiskt läkemedelsutvecklingsprojekt i små kunskapsbaserade bolag som är avknoppningar från akademin. I och kring projektet finns kompetens samlad från olika delar och expertisen täcker hela kedjan från molekylär biologi via mikrobiologi och fysiologi till regulatoriska delar, kliniska prövningar , utlicensieringsaffärer samt styrning av bolaget.

Externa länkar

Ilyapharmas hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.