Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verifiering av ny teknologi i biologisk läkemedelskandidat

Diarienummer
Koordinator ILYA PHARMA AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juli 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla en läkemedelsbehandling för behandling av problematiska och kroniska sår. Målet är att med den nya behandlingen bidra med klinisk nytta för både patienter med stora och kroniska sår och sjukvårdssystemet. Detta projekt sträcker sig över en del av läkemedelsutvecklingen i en kritisk fas i utvecklingen där teknologin valideras för säkerhet och effekt i stordjur och människor samt att tillverkningsprocessen skalas upp och anpassas för kvalitetskrav för biologiska läkemedel vilket har genomförts och fortsätter enligt plan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från detta projekt ligger i linje med det som verksamheten behöver ta sig igenom vad gäller att gå från preklinisk till klinisk fas samt generella delar som behöver hanteras vid tillväxt och att börja jobba mot en färdig produkt och marknadsgodkännande.

Upplägg och genomförande

Detta projekt har två delar, en del för planering, strategi, klinisk och kommersiell, plan för spridning av resultat och att bygga ett stark team. Den andra delen har med genomförandet av specifika nyckelaktiviteter i själva läkemedelsutvecklingen att göra och dessa har löpt parallellt. Projektet har genomförts enligt plan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03573

Statistik för sidan