Vem gör vad inom svensk entreprenörskaps-, innovations-, och småföretagsforskning

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2006 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genomföra en omfattande kartläggning av de som forskar inom entreprenörskaps-, innovations-, och småföretagsområdet i Sverige och därigenom öka kunskapen och synligheten av denna forskning.

Resultat och förväntade effekter

Publicering av en rapport (tryckt) som är en ´katalog´ över de som forskar inom området. En internetbaserad sökbar ´katalog´.

Upplägg och genomförande

Kartläggningen kommer att omfatta samtliga fakulteter vid samtliga universitet och högskolor samt fristående forskningsinstitut. Ambitionen är att samtliga som på något sätt är inblandad i forskningsområdet identifieras och inbjuds att medverka. Genomförs i form av internetbaserad enkät.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-00670

Statistik för sidan